2023 Bob Brower Owasco Lake Scientific Symposium

Auburn Public Theater 8 Exchange Street, Auburn
Hybrid Hybrid Event

2023 Bob Brower Scientific SymposiumEffects of Climate Change on Owasco Lake March 11, 2023, 9:00 AM - 12:00 PM(doors open at 8:00 am)Auburn Public Theater, Auburn, NYand virtually through Zoom […]

Free